1. Liga Open Wandzi Sport rozgrywana jest raz na miesiąc.
 2. Terminarz rozgrywek:
  • 20.01.2019 niedziela – 1 kolejka
  • 17.02.2019 niedziela – 2 kolejka
  • 24.03.2019 niedziela – 3 kolejka
  • 14.04.2019 niedziela – 4 kolejka
  • 19.05.2019 niedziela – 5 kolejka
  • 16.06.2019 niedziela – 6 kolejka
  • 28.07.2019 niedziela – 7 kolejka
  • 18.08.2019 niedziela – 8 kolejka
  • 15.09.2019 niedziela  - 9 kolejka
  • 20.10.2019 niedziela  - 10 kolejka
  • 17.11.2019 niedziela  - 11 kolejka
  • 15.12.2019 niedziela  - 12 kolejka + ceremonia zakończenia
 3. Uczestnikiem Ligi Open Wandzi Sport może być każda osoba dorosła, która wyśle wcześniej swoje zgłoszenie spełniając kryteria pkt.4. Osoby zarejestrowane w Polskim Związku Tenisa Stołowego grające do IV ligi włącznie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda ustawowych opiekunów.
 4. Zawodnik zgłasza się na każdą kolejkę osobno. Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz.21 drogą mailową na adres: biuro@wandzi-sport.pl W tytule wiadomości proszę wpisać: Liga Wandzi Sport oraz termin. W wiadomości należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu a w przypadku nowych zawodników szacunkowy stopień zaawansowania.
 5. System rozgrywek:
  • Superliga – 16 osób
  • I liga – 16 osób
  • II liga – 16 osób
  • III liga – 16 osób
  • IV liga – 16 osób
  • V liga – 16 osób
  W każdej lidze gramy:
  • najpierw w grupach 4-osobowych, 2 pierwsze osoby z grupy awansują i grają dalej systemem pucharowym o miejsca 1-8. Osoby, które zajęły miejsca 3-4 w grupie grają dalej systemem pucharowym o miejsca 9-16. Gramy o wszystkie miejsca.
  • Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-4 awansują do ligi wyższej (poza Superligą)
  • Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 13-16 spadają do ligi niższej (poza ligą ostatnią)
  • O przydziale zawodników do poszczególnych lig decyduje aktualny ranking (uaktualniany po każdej kolejce) do rozstawień (z minimum 3kolejek i po odjęciu dwóch najsłabszych lub nieobecności)
  • Mecze rozgrywane są w grupach do 2wygranych setów, a w pucharze do 3 wygranych setów, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego
  • Po rozegraniu kolejki ligowej zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu Ligi Open Wandzi Sport. Ranking Zawodnika składa się z sumy punktów zgromadzonych w poszczególnych kolejkach Ligi. Do rankingu generalnego kończącego rozgrywki brane będą wyniki z 10 najlepszych kolejek.
  • Organizator ma prawo do przyznania „dzikiej karty” do każdej ligi.
 6. Wpisowe na daną kolejkę wynosi 25zł, wpisowe należy wpłacać w recepcji Wandzi Sport przed rozpoczęciem Ligi, w przypadku braku wpłaty Uczestnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek.W przypadku rezygnacji zawodnika po terminie zgłoszeń z udziału w danej kolejce – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Organizator dopuszcza możliwość zastępstwa zawodnika lecz należy zgłosić to przed rozpoczęciem danej edycji (tylko w takim przypadku osoba może zostać zwolniona z opłaty)
 7. Zwycięzcy każdej ligi w każdej kolejce otrzymują nagrody.
 8. Po rozegraniu ostatniej kolejki najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni pucharami i nagrodami na uroczystej ceremonii kończącej rok 2019
 9. Zawodnicy biorą udział w Amatorskiej Lidze Tenisa Stołowego Wandzi Sport na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach.
 10. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.wandzi-sport.pl, zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Wandzi Sport wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć, nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie tych materiałów przez organizatora na stronie internetowej www.wandzi-sport.pl
 11. Zapisanie się na Amatorską Ligę Tenisa Stołowego Wandzi Sport jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 13. Organizator: Wandzi Sport, ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław

25 maja 2018 roku mocy prawnej nabrało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Z tego powodu potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w ramach korzystania z naszych usług. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat. W przypadku braku zgody korzystanie z funkcji strony będzie niemożliwe.