1. Turniej Grand Prix Top 10 rozgrywany jest raz na miesiąc w dwóch rzutach:
  • pierwszy 40os godz. 10.00 – 14.30, każdy zawodnik rozegra 7 gier
  • drugi 15.00 – 19.30 przy min. ilości 16 os
 2. Terminarz rozgrywek:
  • 27.04.2018 niedziela – 3 GP Top10
  • 06.05.2018 niedziela – 4 GP Top10
  • 17.06.2018 niedziela – 5 GP Top10
  • 01.07.2018 niedziela – 6 GP Top10
  • 05.08.2014 niedziela – Turniej Wakacyjny (bonus-zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Top10)
  • 02.09.2014 niedziela – 7 GP Top10
  • 07.10.2018 niedziela – 8 GP Top10
  • 04.11.2018 niedziela – 9 GP Top10
  • 02.12.2018 niedziela – 10 GP Top10 + ceremonia zakończenia
 3. Uczestnikiem Turnieju Grand Prix Top10 może być każda osoba dorosła, która wyśle wcześniej swoje zgłoszenie spełniając kryteria pkt.4. Osoby zarejestrowane w Polskim Związku Tenisa Stołowego grające do V ligi włącznie. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda ustawowych opiekunów.
 4. Zawodnik zgłasza się na każdy turniej osobno. Zgłoszenia przyjmowane są do czwartku poprzedzającego daną kolejkę do godz.21 drogą mailową na adres: biuro@wandzi-sport.pl W tytule wiadomości proszę wpisać: GP Top10 oraz termin. W wiadomości należy podać: imię i nazwisko, numer telefonu a w przypadku nowych zawodników szacunkowy stopień zaawansowania.
 5. System rozgrywek: - najpierw system grupowy 40 os: 8 grup po 5 osób, każdy z każdym do 2óch wygranych setów
  • potem system pucharowy z grą o wszystkie miejsca do 3-ch wygranych setów
   1. osoby, które zajęły 1sze miejsca w grupach grają dalej o miejsca 1 – 8
   2. osoby, które zajęły 2gie miejsca w grupach grają dalej o miejsca 9 – 16
   3. osoby, które zajęły 3ie miejsca w grupach grają dalej o miejsca 17 – 24
   4. osoby, które zajęły 4te miejsca w grupach grają dalej o miejsca 25 – 32
   5. osoby, które zajęły 5te miejsca w grupach grają dalej o miejsca 33 – 40
  • O przydziale zawodników do poszczególnych grup decyduje aktualny ranking (uaktualniany po każdym turnieju)
  • Mecze rozgrywane są w grupach do 2wygranych setów, a w pucharze do 3 wygranych setów, zgodnie z przepisami Polskiego Związku Tenisa Stołowego
  • Po rozegraniu każdego turnieju zawodnicy otrzymują punkty do Rankingu. Ranking Zawodnika składa się z sumy punktów zgromadzonych w poszczególnych turniejach. Do rankingu klasyfikacyjnego kończącego rozgrywki brane będą wyniki z 10ciu najlepszych turniejów.
  • Organizator ma prawo do przyznania jednej „dzikiej karty” do turnieju zawodnikowi, który zgłasza się po raz pierwszy.
 6. Wpisowe na daną kolejkę wynosi 25zł, wpisowe należy wpłacać w recepcji Wandzi Sport przed rozpoczęciem turnieju, w przypadku braku wpłaty Uczestnik nie zostanie dopuszczony do rozgrywek. W przypadku rezygnacji zawodnika po terminie zgłoszeń z udziału w danym turnieju – jest on zobowiązany do zapłaty wpisowego za kolejkę. Organizator dopuszcza możliwość zastępstwa zawodnika lecz należy zgłosić to przed rozpoczęciem danej edycji (tylko w takim przypadku osoba może zostać zwolniona z opłaty)
 7. Zwycięzcy każdego turnieju otrzymują dyplomy i drobne nagrody.
 8. Po rozegraniu ostatniego turnieju najlepsi zawodnicy (w wielu różnych kategoriach) zostaną nagrodzeni pucharami i nagrodami na uroczystej ceremonii kończącej rok 2018
 9. Zawodnicy biorą udział w Turniejach Grand Prix Top10 na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, urazy oraz uszczerbki na zdrowiu zawodników biorących udział w rozgrywkach.
 10. Zawodnicy wyrażają zgodę na umieszczanie ich danych osobowych (imię i nazwisko) na stronie internetowej www.wandzi-sport.pl, zawodnicy biorący udział w rozgrywkach Wandzi Sport wyrażają zgodę na wykonywanie im zdjęć, nagrywanie filmów z ich udziałem oraz zamieszczanie tych materiałów przez organizatora na stronie internetowej www.wandzi-sport.pl
 11. Zapisanie się na Turniej Grand Prix Top10 jest jednoznaczne z akceptacją tego regulaminu
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 13. Organizator: Elżbieta Kazberuk Wandzi Sport, ul. Międzyleska 4, 50-514 Wrocław

25 maja 2018 roku mocy prawnej nabrało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Z tego powodu potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które udostępniasz w ramach korzystania z naszych usług. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat. W przypadku braku zgody korzystanie z funkcji strony będzie niemożliwe.